FOTOVOLTAICA

PANELLS FOTOVOLTAICS

Oferim una gran varietat de panells fotovoltaics


BOMBEIG SOLAR

El   bombeig solar és una tecnologia que permet bombejar grans quantitats d'aigua de forma autosuficient i sense consumir energia provinent de la xarxa.  Es tracta d'un sistema senzill  i versàtil  molt adequat  per a pous aïllats.


DEPURACIÓ DE PISCINES

Els sistemes de depuració de piscines consumeixen molta  energia degut a la seva llarga jornada de treball. A Lluís Sabata SL oferim  una solució basada en panlles fotovoltaics que farà que la seva piscina  es mantingui neta a cost zero.


CONSUM DIRECTE

El consum directe és una forma   simple de reduir  la factura elèctrica mitjançant una instal·lació senzilla de producció  d'energia fotovoltaica. Es tracta d'un sistema modular que permet  reduir la potència contractada  a la companyia elèctrica .


Per a més informació contacteu amb nosaltres