SERVEIS

SERVEIS

Oferim tots els serveis necessaris relacionats amb instal·lacions elèctriques, d'il·luminació, de fontaneria, gas, calefacció, aire condicionat, domòtica, energies renovables...

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUESRealitzem el muntatge, reparació o manteniment d'instal·lacions elèctriques  de tot tipus i oferim els accessoris adequats

FONTANERIARealitzem el muntatge, reparació o manteniment d'instal·lacions de fontaneria i procurem accessoris com lavabos, aixetes, piques...


GASEfectuem el manteniment, reparació o muntatge d'instal·lacions de gas i proporcionem els accessoris necessaris


ENERGIES RENOVABLESDonem solucions renovables a les noves instal·lacions  i realitzem el menteniment de les existents


CALEFACCIÓ


Proporcionem  els elements i accessoris necessaris perque la seva llar mantingui un clima confortable durant els mesos més freds

AIRE CONDICIONATInstal·lem o renovem l'aire condicionat per fer més fàcils els estius calorosos i poder gaudir completament de la seva llar


DOMÒTICA


Domotitzem casa seva per simplificar-li la convivència i poder controlar cada paràmetre de forma remota

IL·LUMINACIÓRealitzem instal·lacions d'il·luminació  nova o renovem l'existen i aportem la millor solució per a cada tipus  de necessitat.


LLOGUER DE PLATAFORMES ARTICULADESDisposem de plataformes articulades perque pugui realitzar els seus treballs d'altura de forma còmoda i ràpida